معماری روستای جراغیل

سومین بازدید برون شهری کارگروه گردشگری کانون معماران و شهرسازان با عنوان سیر در روستا و حضور امیر ثناجو، باستانسنج و پژوهشگر هنر و معماری به عنوان یک بازدید علمی پژوهشی و تفریحی با محوریت بررسی و امکان¬سنجی میزان گردشگر¬پذیری روستای تاریخی جراغیل  برگزار شد.
این سیر با بازدید از مسجد صخره ای و معماری دست کند روستای تاریخی جراغیل آغاز و با گشت و گذار در طبیعت بکر این روستا پایان یافت.
بازدید از این روستا جهت معرفی تاریخ و ارزش معماری و قدمت وجود چندین ساله صخره های عظیم الجثه موجود و مباحثه در باب پتانسیل های گردشگری معمارانه برگزار گردید.