گزارشی از پیشرفت پل نصر و بزرگراه ولایت

با پایان یافتن احداث سه رمپ تقاطع غیرهمسطح حضرت ولیعصر (عج ) احداث چهارمین رمپ وهمچنین پل اتصال دهنده کوی های نصر واستانداری به همدیگر طبق زمانبندی در حال اجرا می باشد.

به گزارش تبریزمدرن به نقل از  امورارتباطات منطقه۵، مهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه پنج تبریز با اعلام این مطلب گفت : این پروژه که جزو طرح های عمرانی مهم شهرداری محسوب می شود با ۲۵۰میلیارد ریال هزینه در حال احداث است . وی در ادامه افزود: تقاطع غیر همسطح حضرت ولیعصر (عج) به عنوان فاز اول اتوبان ولایت محسوب می شود و از چهار رمپ و سه لوپ تشکیل شده است .

 

به گفته وی اتوبان ولایت ۶ کیلومتر طول دارد که برای احداث آن هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است. مهندس هوشیار در ادامه به احداث رمپ های این پروژه اشاره نمود و خاطر نشان ساخت که چهار رمپ پروژه دسترسی کوی های نصر و استانداری به اتوبان پاسداران وبالعکس را میسر می کند . وی دراین رابطه اظهار داشت : تا کنون رمپ های دسترسی پاسداران به کوی استانداری ، پاسداران به نصر ونصر به پاسداران اتمام یافته وچهارمین رمپ که دسترسی کوی سپهر واستانداری به اتوبان پاسداران را متصل می سازد در حال اجرا می باشد. شهردار منطقه در پایان احداث پل اتصال دهنده کوی نصر واستانداری  به همدیگر را از دیگر قسمت های باقیمانده برشمرد وگفت : با بهره برداری از این تقاطع غیر همسطح علاوه بر کاهش ترافیک ، کوی های نصر واستانداری از بن بست بودن خارج می شوند.