مسجد المهدی (ع) مرزداران

مسجد محل انجام کارهای عبادی مسلمانان نظیر نماز و دعاست و همچنین برخی از مراسم متداول در جامعه اسلامی نظیر مجالس ترحیم برای متوفی و اعیاد و وفیات در این محل برگزار می شود. در اکثر مساجد نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا به جماعت اقامه می شود و در برخی مساجد نماز صبح هم به جماعت اقامه می شود.
نشانی:

تبریز - شهرک مرزداران - خیابان نیایش - ابتدای راه ارتباطی مرزداران و نصر

شماره تماس:

ندارد

ساعت‌های کاری:
ساعات اذان برای اقامه نماز. در برخی مساجد نماز جماعت صبح هم برگزار می شود