ایستگاه اتوبوس

ایستگاه دادگستری
نشانی:

بلوار 29 بهمن - راهنمایی - پایین تر از زندان مرکزی تبریز

شماره تماس:

ندارد

ساعت‌های کاری:
از ساعت 8 صبح تا 21