ایستگاه BRT استاد شهریار (غرب به شرق)

ایستگاه BRT
نشانی:

بلوار 29 بهمن - دروازه تهران - بالاتر از سه راهی ولیعصر

شماره تماس:

ندارد

ساعت‌های کاری:
از ساعت 7 صبح تا 21