عابر بانک تجارت

خودپرداز بانک تجارت ATM
نشانی:

نبش فلکه دانشگاه - جلوی برج بلور

شماره تماس:

ندارد

ساعت‌های کاری:
۲۴ ساعت ۷ روز هفته