پاساژ نسیم

مرکزخرید و خدماتی ۳ طبقه ویژه محصلین کارمندان و دانشجویان
خدمات کامپیوتری و لوازم کامپیوتر
نشانی:

نبش فلکه دانشگاه - روبروی برج بلور

شماره تماس:

ندارد

ساعت‌های کاری:
۹ صبح الی ۲۱ شب
مرکز خدماتی چاپ و پرینت و برنامه ویژه دانشجویان