رستوران هیزم

لذتی که خاطره می شود

کباب با سنگک داغ و برنج ایرانی
نشانی:

مسيربرگشت جاده ايل گلی، صدمتر پايين تر ازميدان اصلی

شماره تماس:

04133826707

شبکه‌های اجتماعی:

ساعت‌های کاری:
از ساعت 13 الی 16 و از ساعت 20 الی 23